Plastík a jeho kouzelný kufřík je vzdělávací program pocházející z licence Plastic of Europe Deutschland, který jako první a jediný v České republice poskytuje vybraným školám Nadace ORLEN Unipetrol.Je určený pro mladší žáky základních škol (6-12 let) a umožňuje učitelům a jejich žákům provádět jednoduché experimenty s použitím plastů. V rámci projektu dostanou školy bezplatný vzdělávací balíček skládající se z kufříku s pokusnou sadou, 20 pracovních sešitů pro děti a příručky pro učitele. 

Projekt je bezplatně poskytován vybraným základním školám, které ho mohou využít především na prvním stupni. Před předáním Plastíkova kufříku škole jsou zájemci z řad učitelů proškoleni a detailně seznámeni s obsahem pokusů.O pokusech

Téměř všechny pokusy z tohoto kufříku mohou děti dělat samostatně za dohledu učitele. Přesný průběh pokusů je popsán v pracovním sešitu, který vysvětluje celý průběh krok za krokem přiměřeně podle věku dětí. 

Po pokusech si děti následně vypracovávají úlohy v pracovním sešitu. Dále je k dispozici vlastní doprovodný sešit pro učitele, který obsahuje základní informace o jednotlivých pokusech

PokusyPřihlášení

Jak mohu svoji školu do programu přihlásit?

Do programu se mohou zapojit školy z Ústeckého, Středočeského a Pardubického kraje. Hlavním kritériem je umístění školy v blízkosti výrobních areálů a poboček skupiny ORLEN Unipetrol. Pokud se chcete se svoji školou do programu přihlásit, vyplňte prosím formulář. 

Také prosíme uveďte, jak by vaše škola Plastíkův kouzelný kufřík využila.

Přihlášení do programu

Pokud bude škola do projektu vybrána

Vybranou školu kontaktujeme a vždy zašleme podrobnější informace, včetně kufříku, učebnic a pracovních sešitů pro učitele.

S dalšími otázkami nás kontaktujte na:

plastikuvkufrik@orlenunipetrol.cz


Časté dotazy

Mohlo by Vás také zajímat.

Lze zařadit tyto pokusy do RVP (Rámcový vzdělávací program)?

Ano. Kufřík je koncipován s ohledem na RVP. Jedním z hlavních cílů projektu Plastík a jeho kouzelný kufřík je využít atraktivní pokusy k názornému vysvětlení učiva, které se běžně probírá na ZŠ.

Vzdělávací program Plastík a jeho kufřík spadá podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda.

Mohou pokusy provádět i žáci?

Ano, kufřík Plastík je primárně určen přímo žákům ZŠ. Pokusy, které kufřík obsahuje, jsou nenáročné na provedení a umožňují rychlou, názornou a zábavnou formou pochopit učivo a zpestřit tak výuku.

Jaká je časová náročnost pokusů?

Většina pokusů z kufříku Plastík je navržena tak, aby žáci mohli přípravu, samotný pokus a jeho krátké vyhodnocení provést v jedné hodině výuky. Řada experimentů se dá provést rychle a jednoduše jako zpestření výuky s minimální časovou náročností přípravy (minuty).

Je pro pokusy nutná laboratoř nebo je možné pokusy provádět v běžné třídě?

Všechny pokusy z kufříku mohou žáci/učitelé provádět v běžné učebně, bez potřeby laboratoře. Pokusy je možné provádět i při venkovních aktivitách.

Dají se propojit pokusy i s jinými předměty?

Ano. Pokusy jsou provázány s přírodovědou, některé pokusy můžete též využít ve spolupráci s výtvarnou výchovou a tvořivou činností.

Jsou přiloženy návody na jednotlivé pokusy?

Každý pokus je srozumitelně a jednoduše popsán v pracovním sešitu pro žáky. Zároveň jsou k dispozici i názorná videa, která jsou umístěna na těchto webových stránkách v sekci pokusy. V pracovním sešitu naleznete i seznam chemikálií a pomůcek potřebných k uskutečnění pokusu, postup a teoretické vysvětlení. Vedle tohoto pracovního sešitu, určeného žákům, je vytvořen i pracovní sešit pro pedagogy. Cílem materiálů je co nejvíce usnadnit žákům i pedagogům přípravu pokusů a jejich provádění. Sešity získává učitel manuál, který hlouběji pojednává o jednotlivých tématech kufříku Plastík.

Na kolik pokusů mi vystačí obsah jednoho kufříku Plastík?

Přibližné množství pokusů a složení nabízeného kufříku Plastík vystačí průměrně na rok používání (myšleno školní rok). Pokusů k vyzkoušení nabízí kufřík přibližně 40. Každý rok si bude moci pedagog opětovně zažádat o dodání nové sady do kufříku.

Je uvedeno v kufříku, jak uchovávat látky?

Ano. Látky jsou baleny dle nejnovějších legislativních předpisů CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí). Seznam používaných chemických materiálů je uveden na str. 15 pracovního sešitu pro učitele a zároveň je obsažen i v každém kufříku.

Jak postupovat v případě dotazů?

Dotazy spojené s konkrétními pokusy vám pomůže vyřešit pracovní sešit, který je součástí každého kufříku a popisuje řešení nejběžnějších problémů. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu.

Kontakty

Poskytovatel Plastíkova kufříku v ČR

Nadace ORLEN Unipetrol

Milevská 2095/5,

140 00 Praha 4

Nadace ORLEN Unipetrol plastikuvkufrik@orlenunipetrol.cz

Autor projektu:

PlasticsEurope Deutschland e.V.

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt am Main


Licence zakoupena od společnosti Chemie Wirtschaftsförderungs-GmbH, Frankfurt am Main  


Poděkování

  • Autorům za poskytnutí licence
  • paní učitelce Adéle Marschallové Rumlerové z gymnázia Litoměřice
  • Marcele Sismilichové ze skupiny ORLEN Unipetrol RPA 
  • Ekologickému centru Most