Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, pracovní pozice, emailu a údajů o základní škole popřípadě motivačního dopisu, jehož účelem je evidence osob a subjektů zapojených do projektu Plastík – fascinující experimenty s plasty a následné vyhodnocení projektu a předání předmětných věcí (aplikace právního základu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), se Nadace ORLEN Unipetrol, se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 05661544 stává správcem osobních údajů, který se řídí aktuální právní legislativou v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a navazujících právních předpisů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nanejvýše 2 roky po vyhodnocení projektu a poté budou zlikvidovány.


Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro registraci do projektu Plastík, bez poskytnutí osobních údajů se není možné tohoto projektu zúčastnit.


Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí a.s., který se podílí na realizaci projektu Plastík a který přes Ekologické centrum Most pro Krušnohoří a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou organizuje workshopy pro školy v oblasti zaměření projektu Plastík a osobám zajišťujícím služby provozování a správy intranetové stránky projektu Plastík, zejména společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 


V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům;

- právo na opravu;

- právo na výmaz, jsou-li splněny podmínky dle GDPR;

- právo na omezení zpracování, jsou-li splněny podmínky dle GDPR;

- právo podat námitku, jsou-li splněny podmínky dle GDPR;

- právo na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR;

- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování (automatizované rozhodování včetně profilování správce nevyužívá);

- právo podat stížnost k dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů. 


V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon vašich práv se na nás můžeš kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů:

E-mailová adresa: osobniudaje@orlenunipetrol.cz 

Poštovní adresa: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4


Další informace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů zde