KE STAŽENÍ

Jsem Plastík, mám rád plasty a baví mě s nimi experimentovat. Proto mě najdete ve své knize. Budu vás doprovázet fascinujícím světem plastů, společně objevíme jejich přínos, využití a různé další zajímavosti. A to vše díky mým pokusům. A nejlepší bude, když hned začneme.

Proč se zabývat tématem plastů na základní škole?

O plastech

Víte, že malá zrnka plastů obsažená v dětských plenách udržují miminka spolehlivě v suchu? Znáte rozdíl mezi plastovou fólií rozpustnou ve vodě a běžnou plastovou fólií? Vyrobili jste již sami někdy plast – například pěnovou hmotu?

Plasty jsou součástí našeho každodenního života např. jako kartáčky na zuby, telefonní sluchátka nebo čalounění. Používáme je zcela běžně v kuchyni, v autě, při komunikaci a jako obaly. Plasty jako izolační materiál nebo plastové okenní rámy snižují naše náklady na topení. Plasty jsou také neodmyslitelnou součástí moderní ochrany životního prostředí: Od slunečních kolektorů přes větrné mlýny až po membrány pro techniku čištění odpadních vod – polymery se používají všude. Plastům se odborně říká polymery. Výraz je odvozen od řeckých slov poly = mnoho a meros = část. Pomocí pokusů z Plastíkova kouzelného kufříku děti snadněji pochopí rozmanitost a různé vlastnosti plastů.

Věnujte proto pozornost následujícím zásadám:

Zamezte požití materiálu a kontaktu se sliznicemi. Vyvarujte se blízkosti otevřeného ohně. Po skončení pokusů by si žáci měli důkladně umýt ruce. Rovněž všechny použité předměty je po použití nutné důkladně vyčistit. Nádoby použité při pokusech už nelze používat jako nádobí na vaření.

Žáci by měli dělat pokusy zásadně pod dozorem učitele. Průběh pokusů je vysvětlen krok za krokem v pracovním sešitu Plastíkův kouzelný kufřík. Sešit vysvětluje každý pokus takovým způsobem, aby ho děti pochopily. Lze ho tedy použít jako základ pro výuku nebo jako doprovodný materiál pro výuku.

Smysl pokusů

Fenomény přírodních věd děti školního věku často ohromují a přímo fascinují. Děti chtějí objevovat svět a pochopit nové věci hravou formou. Tato přirozená dětská zvědavost by se měla podporovat. Jak ukazují studie v oblasti vývojové psychologie a psychologie učení: Zaměstnávání fenomény přírodních věd v časném mládí je základem pro lepší pochopení techniky a přírodních věd v dospělém věku.

Experimentální práce a objevování jsou obvykle předmětem výuky přírodních věd až na druhém stupni. Proto je zatím k dispozici jen málo výukového materiálu pro prvouku na prvním stupni. Plastíkův kouzelný kufřík je užitečným stavebním kamenem pro vzdělávání v přírodních vědách ve školním věku. Pokusy, které jsou v rámci projektu shromážděné a popsané, přivádějí školní děti k tématu plastů. Samostatné experimentování dává dětem možnost shromažďovat vlastní zkušenosti s tímto inovativním a rozmanitým materiálem. Téměř všechny pokusy mohou žáci dělat bez námahy a bez nebezpečí sami. To bylo rozhodujícím kritériem při výběru pokusů. Stupeň obtížnosti pokusů se však liší:
Pokusy č.1 (Zcela běžné plastové fólie?), č. 2 (Kde zůstane voda?) a č. 5 (Kapesní čistírna vod) lze udělat velice snadno. Jsou proto vhodné pro všechny děti třetích a čtvrtých tříd. Pokus č.3 (Vyrábíme plast) je poněkud náročnější, použité materiály je třeba odměřit. Pokus č.4 (Výroba pěnového polystyrenu) by měl z bezpečnostních důvodů předvádět pouze učitel, protože se při něm používá vařící voda.
Plastíkův kouzelný kufřík obsahuje materiál nutný na pokusy a speciální nástroje v potřebném množství, aby mohly všechny pokusy probíhat v několika třídách vždy při skupinové práci. Bavorská zkušebna materiálů (Landesgewerbeanstalt Bayern) zkontrolovala všechny pokusy i materiály. Klasifikovala je jako nezávadné a vhodné pro děti. Věnujte prosím v každém případě pozornost doporučení příslušných správních úřadů, které mohou omezovat provádění pokusů během výuky. Provádějte pokusy tak, aby byla dodržena veškerá bezpečnostní opatření.